Однією з ключових компетентностей сучасного фахівця є вміння раціонально працювати з інформацією, орієнтуватися в інформаційних потоках, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, ефективне використання яких закладає підґрунтя для розкриття творчого потенціалу студента, успішного вирішення ним інформаційно-дослідних завдань, набуття умінь і навичок спілкування в різних сферах і ситуаціях, підвищення мотивації і створення потреби в навчанні, реалізації індивідуального підходу за допомогою мережі Інтернет тощо.

   Нині освіта орієнтована не лише на одержання знань, а й на формування таких якостей фахівця, як ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм і конструктивність. Майбутній професіонал має прагнути до самоосвіти впродовж усього життя, оволодівати новими технологіями і розуміти можливості їх використання, вміти приймати самостійні рішення, адаптуватися в соціальній і майбутній професійній сфері, розв’язувати проблеми і працювати в команді, бути готовим до перевантажень, стресових ситуацій і вміти швидко з них виходити.

  Відповідно постає потреба в нових підходах до організації освітнього процесу, зміні формату спілкування студентів та викладачів, упровадженні ефективної самостійної роботи студентів.

   Електронна бібліотека – сукупність матеріалів, що зберігаються  в електронній (цифровій) формі, доступ до яких здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки. Доступ до матеріалів електронної бібліотеки можна здійснюватися як в окремому визначеному місці (наприклад  приміщенні бібліотеки чи спеціально обладнаному приміщенні навчального, культурного, іншого громадського закладу), так і через будь-яку точку доступу до всесвітньої мережі інтернет.

   Електронна бібліотека забезпечує доступ до віддалених, розподілених і різнорідних інформаційних ресурсів.

   Електронні інформаційні ресурси, які формуються бібліотекою Херсонського кооперативного економіко-правового фахового коледжу, нині є необхідним елементом у створенні нових моделей комунікації і потребують нових форм взаємодії працівників закладу освіти та їх вихованцями.

   Отже, електронні бібліотеки є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти, що впливає на її якість.